blog

Wysokie rachunki za prąd? Złóż reklamację!

Co miesiąc czy dwa otrzymujemy fakturę za energię elektryczną, ale są też odbiorcy, którzy na rachunek czekają nawet pół roku. Co kiedy otrzymana faktura nie opiewa na bagatelną sumę? Zobacz, jakie masz prawa, sprawdź jak reklamować rachunek za prąd.

Jak reklamować usługi dostawcy prądu? 

Przerwy w dostawie energii dzieli się na planowane i awaryjne, który nie sposób przewidzieć, zgłoszenie braku zasilania przyjmowane jest przez całą dobę.  Pod numerem wskazanym przez dostawcę energii jak i pogotowie energetyczne 991. W ramach umowy, jak i obowiązków dystrybutora zapisanych w ustawie, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek bezzwłocznie przystąpić do usuwania zakłóceń w dostarczaniu prądu, które są spowodowane nieprawidłową pracą sieci.

Jeśli odbiorca żąda sprawdzenia, dlaczego ciągłe przerwy utrudniają mu funkcjonowanie, psują sprzęty może starać się o bonifikatę bądź odszkodowanie. Reklamacja, która odnosi się do rozliczeń za usługę będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni, ale na ustosunkowanie się do powyższych roszczeń OSD ma 30 dni. Warto wiedzieć, że wniesienie reklamacji nie zwalnia odbiorcy z obowiązku zapłacenia rachunku za prąd. Jest to nie sprawiedliwe, kiedy to błąd popełni sprzedawca czy dostawca i na rachunku zamiast 220 złotych do zapłaty pojawi się suma 20 tysięcy. Kiedy wystawca faktury szybko, już w kontakcie telefonicznym potrafi odnieść się do tak wysokiego rachunku za prąd, to jest szansa na załatwienie sprawy polubownie. Jeśli najpierw żąda zapłaty, a później chce ewentualnie rozliczać się poprzez rozłożenie wpłaty na poczet nadpłaty, lepiej zawiadomić policję i media. Wiele spraw nie zostałoby załatwionych gdyby nie interwencja lokalnej prasy czy telewizji.

Reklamacja rachunku za prąd

Dotyczy stricte płatności, nie zgadzamy się z naliczonymi kilowatogodzinami, czy też ceną kwh, jednak w przypadku ceny, sprzedawca zwykle informuje nas o jej podwyżce. Gdy nie zgadamy się z wzrostem cennika możemy zrezygnować z jego usług i porównać ceny prądu na energiadirect.pl. Zapewne nie obejdzie się bez sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo – rozliczeniowego w terminie czternastu dni, jak i uniemożliwieniem wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego układu pomiarowo-rozliczeniowego, na wniosek odbiorcy złożony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego. Gdy idzie o reklamację standardów jakościowych obsługi konsumentów energii zalicza się m.in. :

  1. bezpłatne udzielanie informacji w sprawie aktualnych taryf oraz zasad rozliczeń;
  2. rozpatrywanie wniosków, reklamacji odbiorców w sprawie rozliczeń i odpowiedzi na nie w terminie 14 dni od daty założenia (wyjątkiem jest sytuacja, w której w umowie pomiędzy stronami określono inny termin).

Po reklamacja czas na odwołanie od decyzji dostawcy/sprzedawcy energii

Gdy nie zgadzasz się z rozwiązaniem, jakie zaproponował w rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca/dostawca energii, możesz odwołać od niej do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Gdy zaś, decyzja OSD/sprzedawcy będzie podtrzymana to w kolejnym etapie można dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Jak mówi ustawa odwołanie należy złożyć w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

Jak napisać reklamacje rachunku za prąd?

Szukaj wzoru reklamacji na stronie sprzedawcy/dystrybutora. Gdy brak jej na witrynie to w  reklamacji rachunku za prąd musisz zamieścić takie informacje jak:

  • imię i nazwisko klienta
  • numer klienta
  • adres poboru energii elektrycznej
  • adres korespondencyjny
  • numer faktury
  • data odczytu i stan licznika
  • powód reklamacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *