blog

Przy dłuższych przerwach należy się rekompensata za brak prądu

Sezon burzowy dał się we znaki mieszkańcom niektórych miejscowości, ale przede wszystkim  pracownikom spółek dystrybucji prądu. Jeśli dalej nie usuną awarii z pewnością ich klienci mogą odwiedzać biura obsługi klienta, aby złożyć pismo z roszczeniem w rekompensatę.

Rekompensata za brak prądu, jest regulowana nie tylko w ustawie Prawo Energetyczne, ale także  w § 40 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Treść tego przepisu daje odbiorcom indywidualnym ochronę przed przerwami dłuższymi niż:

  • 16 godzin, odnośnie jednorazowej przerwy planowanej,
  • a w przypadku nieplanowanej 24 godzin.

Dodatkowym zastrzeżeniem jest suma przerw w ciągu roku, łącznie przerwy nie mogą przekroczyć odpowiednio 35 i 48 godzin.

Przekroczenie tzw. dopuszczalnych czasów przerw

Jeśli spółka dystrybucyjna nie upora się awariami i remontami sieci na cz, odbiorcy przysługują bonifikaty i upusty. Zasady wypłaty bonifikat i upustów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (w zakresie stawek) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (w zakresie trybu). Powyższe regulacje odnoszą się do przepisów regulacyjny i przepisów normujących postępowanie. Dlatego aby utrzymać jakie kol wiek pieniądze należy skierować pisemny wniosek. Bonifikata przysługuje w wysokości pięcio- lub dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej – zależnie od napięcia przyłączeniowego – za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej.

Zamów bezpłatne porównanie Twojego rachunku

Inaczej kształtuje się kwestia odszkodowania, odbiorca musi udokumentować faktyczną szkodę jaką poniósł z powodu braku energii.

Taryfa PGE Dystrybucja– obszerny dokument pełne zasad, sposobów kalkulacji cen, zawiera też punkty regulujące kwestię składania reklamacji i ew. roszczeń. Porad można także zasięgnąć w Punkcie Obsługi Klienta PGE (w Rejonie Energetycznym właściwym dla miejsca zamieszkania odbiorcy).

Tauron Dystrybucja

Operator Sytemu Dystrybucyjnego, który działa na terenach województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Podczas burz odnotował tak liczne awarie prądu, że ponad 20 tys. odbiorców nadal pozostaje bez zasilania.  Szczyt ten przypadł na 27 czerwca o godz. 22. Pracownicy energetyczni robią wszystko aby spółka musiała walczyć, nie z nawałnicą pogodową a z nawałnica  reklamacji odbiorców.

Energa Operator postawiła swoje służby, głównie w Gdańsku i Kaliszu, w środę w południe, a stan gotowości odwołała trzy dni później. – Uszkodzenia sieci, które pojawiły się w tym czasie, głównie na terenach zalesionych i wiejskich, były naprawiane na bieżąco, nawet do późnej nocy, własnymi zespołami technicznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *