Przy dłuższych przerwach należy się rekompensata za brak prądu

Sezon burzowy dał się we znaki mieszkańcom niektórych miejscowości, ale przede wszystkim  pracownikom spółek dystrybucji prądu. Jeśli dalej nie usuną awarii z pewnością ich klienci mogą odwiedzać biura obsługi klienta, aby złożyć pismo z roszczeniem w rekompensatę.

Rekompensata za brak prądu, jest regulowana nie tylko w ustawie Prawo Energetyczne, ale także  w § 40 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Treść tego przepisu daje odbiorcom indywidualnym ochronę przed przerwami dłuższymi niż:

  • 16 godzin, odnośnie jednorazowej przerwy planowanej,
  • a w przypadku nieplanowanej 24 godzin.

Dodatkowym zastrzeżeniem jest suma przerw w ciągu roku, łącznie przerwy nie mogą przekroczyć odpowiednio 35 i 48 godzin.

Przekroczenie tzw. dopuszczalnych czasów przerw

Jeśli spółka dystrybucyjna nie upora się awariami i remontami sieci na cz, odbiorcy przysługują bonifikaty i upusty. Zasady wypłaty bonifikat i upustów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (w zakresie stawek) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (w zakresie trybu). Powyższe regulacje odnoszą się do przepisów regulacyjny i przepisów normujących postępowanie. Dlatego aby utrzymać jakie kol wiek pieniądze należy skierować pisemny wniosek. Bonifikata przysługuje w wysokości pięcio- lub dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej – zależnie od napięcia przyłączeniowego – za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej.

Zamów bezpłatne porównanie Twojego rachunku

Inaczej kształtuje się kwestia odszkodowania, odbiorca musi udokumentować faktyczną szkodę jaką poniósł z powodu braku energii.

Taryfa PGE Dystrybucja– obszerny dokument pełne zasad, sposobów kalkulacji cen, zawiera też punkty regulujące kwestię składania reklamacji i ew. roszczeń. Porad można także zasięgnąć w Punkcie Obsługi Klienta PGE (w Rejonie Energetycznym właściwym dla miejsca zamieszkania odbiorcy).

Tauron Dystrybucja

Operator Sytemu Dystrybucyjnego, który działa na terenach województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Podczas burz odnotował tak liczne awarie prądu, że ponad 20 tys. odbiorców nadal pozostaje bez zasilania.  Szczyt ten przypadł na 27 czerwca o godz. 22. Pracownicy energetyczni robią wszystko aby spółka musiała walczyć, nie z nawałnicą pogodową a z nawałnica  reklamacji odbiorców.

Energa Operator postawiła swoje służby, głównie w Gdańsku i Kaliszu, w środę w południe, a stan gotowości odwołała trzy dni później. – Uszkodzenia sieci, które pojawiły się w tym czasie, głównie na terenach zalesionych i wiejskich, były naprawiane na bieżąco, nawet do późnej nocy, własnymi zespołami technicznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *